Skip to content

O nama

“Stone-cop” d.o.o. preduzeće je osnovan 2008. godine i iza sebe imamo preko 10 godina iskustva u projektovanju i izvodjenju kao i preko 2 godina eksploatacije dolomita iz našeg rudnika. Nalazimo se nadomak Valjeva, i imamo odličnu povezanost sa regionalnim putevima Valjevo-Lajkovac, Valjevo-Ub-Obrenovac-Beograd, Valjevo-Loznica i Valjevo-Šabac, i u našu korist je takođe blizina ranžirne železničke stanice u Divcima na pruzi Beograd-Bar čime je omogućen transport kamenih agregata prema Beogradu i Podgorici, ali i prema Kruševcu, Nišu preko Požege i Stalaća.

Istraživanja rađena u sklopu Elaborata o rezervama dolomita kao tehničkog građevinskog kamena u ležištu “Krstivojevića majdan” predviđaju rezerve do 3.000.000 m3.

Preduzeće raspolaže opremom i kvalifikovanom radnom snagom sa kojom može obavljati efikasnu eksploataciju na površinskim kopovima i prerađivati mineralnu sirovinu u odgovarajuće frakcije kamenog agregata.

Preduzeće Stone-Cop iz Valjeva u poslednjih nekoliko godina intenzivno se bavi poslovima visokogradnje i niskogradnje na izradi lokalnih puteva u opštini Valjevo.

Kamenolom poseduje dozvolu izdatu od strane Ministarstva rudarstva i energetike i grada Valjeva.

Deo firme koji se bavi projektovanjem poseduje licencu za građenje objekata odnosno izvođenje radova (310), licencu za izradu tehničke dokumentacije – građevinske konstrukcije (410) i licencu za izadu tehničke dokumentacije – arhitektura (321A)

Efikasnost

Trudimo se da ne gubimo vreme. Fokusiramo se da što efikasnije i produktivnije pristupamo da bi bilo kako u Vašu tako i u našu korist.

Posvećenost

Svakom klijentu pristupamo sa potpunom posvećenošću, trudeći se da što pre dođemo do cilja.

Visoko kvalifikovani

Naši zaposleni su ljudi sa stvarnim znanjem, validnim univerzitetskim diplomama i licencama.

Jovan Krstivojević

Direktor

Darinka Krstivojević

Glavni projektant